Звіти за зверненнями громадян в Гайворонську міську раду

Звіт по зверненнях громадян за 2013 рік

Звіт по зверненнях громадян за 1 квартал 2014 року

Звіт по зверненнях громадян за 9 місяців 2014 року

Робота із зверненнями громадян у Гайворонській міській раді проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Міським головою видано розпорядження №76-р від 26 березня 2008 року «Про забезпечення виконання Указу Президента України» від 7 лютого 2008 року №109.

До Гайворонської міської ради та її виконавчого комітету за дев’ять місяців 2014 року надійшло та опрацьовано 271 звернення, в яких порушено 279 питань, що менше на 81 звернення в порівнянні за дев”ять місяців минулого року.

Серед звернень 84,3%  складають письмові звернення і 15,7%  усні звернення на особистих прийомах у міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови.

Надійшло 33 – колективних звернень, 5 – повторних. Індивідуальні звернення становлять – 233.

У своїх зверненнях до міської влади громадяни порушують передусім питання:

 • Аграрна політика та земельні відносини - 16 (5,9%);
 • Економічної,цінової,інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва,підприємництва –24 (8,8%);
 • Соціальний захист (найчастіше - надання матеріальної допомоги)- 46 (16,9%);
 • Комунальне господарство – 66  (24,35%)
 • Праця і заробітна плата – 2 (0,73%)
 • Житлової політики – 46  (16,9%);
 • Екологія та природні ресурси – 20 (7,3%);
 • Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян – 9 (3, 3%);
 • Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт – 3 (1,1%);
 • Культури та культурної спадщини, туризму – 4  (1,4%);
 • Інше – 35  (12,9%).

Реалізуючи вимоги законодавчих актів щодо звернень громадян, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня роботи за зверненнями громадян, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушують громадяни, та усунення причин, що породжують звернення.

Так, згідно із затвердженим графіком, розпорядження міського голови №6 від 21.01.2013 року проводяться особисті прийоми безпосередньо у міській раді та виїзні прийоми, які проводяться в західній частині міста в міському Будинку культури кожної останньої п’ятниці місяця міським головою, секретарем та заступниками міського голови.

Практика особистих прийомів керівництвом міської ради з громадянами  допомагає дізнатися  про проблемні  питання, що хвилюють населення,та сприяє прийняттю оперативних рішень в інтересах людей.

З позитивним результатом  розглянуто майже 80 % звернень. Особливу увагу приділяється зверненням громадян,постраждалих внаслідок Чорнобильської  катастрофи, членів багатодітних родин,   матерів  та батьків, інвалідів війни та праці, та пенсіонерів.

Створюються відповідні комісії за участю фахівців для розгляду колективних звернень та таких, в яких порушені проблемні питання загальноміського значення, які об’єктивно і всебічно вивчають проблему. Результати перевірки  доповідають керівництву міської ради і здебільшого приймаються позитивні рішення з урахуванням потреб  і можливостей фінансування. Громадяни, які  звернулись повторно запрошуються на особистий прийом та приймаються особисто міським головою.

Відповіді на звернення громадян надаються в терміни, передбачені чинним законодавством.

У ході вивчення суті порушених питань,заявникам надається письмовий перелік документів, передбачених відповідними нормативно-правовими актами, необхідними для прийняття об’єктивного рішення з питання, порушеного у зверненнях.

Ведеться широка роз’яснювальна робота щодо наявних проблем в життєзабезпеченні міста та реальні перспективи їх вирішення з урахуванням рівня бюджетного фінансування та вишукання інших законних джерел фінансування для цих потреб.

Зазначена інформація подається також в газеті «Гайворонський кур’єр», на Інтернет сайті міської ради.

Зважаючи на необхідність подальшого удосконалення роботи зі зверненнями громадян, питання організації цієї роботи знаходиться під постійним контролем керівництва міськвиконкому, оскільки це один з пріоритетних напрямків діяльності місцевого самоврядування.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       П.РУДЕНКО

Звіт по зверненнях громадян за 2 квартал 2014 року

Робота із зверненнями громадян у Гайворонській міській раді проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Міським головою видано розпорядження №76-р від 26 березня 2008 року «Про забезпечення виконання Указу Президента України» від 7 лютого 2008 року №109.

До Гайворонської міської ради та її виконавчого комітету за три місяці 2014 року надійшло та опрацьовано 81 звернень, в яких порушено 84 питання, що менше на 17 звернень в порівнянні за три місяці минулого року.

Серед звернень 40,5% (34) складають письмові звернення і 59,5% (50) усні звернення на особистих прийомах у міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови.

         Надійшло 9 – колективних звернень, 0 – повторних. Індивідуальні звернення становлять – 75.

         У своїх зверненнях до міської влади громадяни порушують передусім питання:

 • Питання соціального захисту (найчастіше – надання матеріальної допомоги) – 29,8% (25) від усіх звернень;
 • Комунального господарства – 28,6% (24);
 • Житлової політики – 14,2% (12);
 • Транспорту та зв’язку – 1,2% (1);
 • Культури та культурної спадщини, туризму – 3,6% (3);
 • Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва – 13% (11);
 • Екологія –   4,8% (4);
 • Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт – 3,6% (3)
 • Інше 1,2% (1).

Реалізуючи вимоги законодавчих актів щодо звернень громадян, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня роботи за зверненнями громадян, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушують громадяни, та усунення причин, що породжують звернення.

Так, згідно із затвердженим графіком, розпорядження міського голови №6 від 21.01.2013 року проводяться особисті прийоми безпосередньо у міській раді та виїзні прийоми, які проводяться в західній частині міста в міському Будинку культури кожної останньої п’ятниці місяця міським головою, секретарем та заступниками міського голови.

Практика особистих прийомів керівництвом міської ради з громадянами  допомагає дізнатися  про проблемні  питання, що хвилюють населення,та сприяє прийняттю оперативних рішень в інтересах людей.

З позитивним результатом  розглянуто майже 80 % звернень. Особливу увагу приділяється зверненням громадян , постраждалих внаслідок Чорнобильської  катастрофи, членів багатодітних родин,   матерів  та батьків, інвалідів війни та праці, та пенсіонерів.

Створюються відповідні комісії за участю фахівців для розгляду колективних звернень та таких, в яких порушені проблемні питання загальноміського значення, які об’єктивно і всебічно вивчають проблему. Результати перевірки  доповідають керівництву міської ради і здебільшого приймаються позитивні рішення з урахуванням потреб  і можливостей фінансування. Громадяни, які  звернулись повторно запрошуються на особистий прийом та приймаються особисто міським головою.

Відповіді на звернення громадян надаються в терміни, передбачені чинним законодавством.

Уході вивчення суті порушених питань,заявникам надається письмовий перелік документів, передбачених відповідними нормативно-правовими актами, необхідними для прийняття об’єктивного рішення з питання, порушеного у зверненнях.

Ведеться широка роз’яснювальна робота щодо наявних проблем в життєзабезпеченні міста та реальні перспективи їх вирішення з урахуванням рівня бюджетного фінансування та вишукання інших законних джерел фінансування для цих потреб.

Зазначена інформація подається також в газеті «Гайворонський кур’єр», на Інтернет сайті міської ради.

Зважаючи на необхідність подальшого удосконалення роботи зі зверненнями громадян, питання організації цієї роботи знаходиться під постійним контролем керівництва міськвиконкому, оскільки це один з пріоритетних напрямків діяльності місцевого самоврядування.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        П.РУДЕНКО.