Контактний номер телефону: +38 096 589 2530

Facebook-сторінка підприємства

Адреса: с.Хащувате, вул. Небесної Сотні, 5427 липня 2021 року                                                                                                                                                                             №138

 

Про встановлення тарифів на послуги 
вивезення твердих побутових відходів

 

Керуючись Законом України “Про житлово-комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011року № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, Наказу Міністерства ЖКГ від 30 липня 2012 року № 390 «Про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово – комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад»,  з метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг водопостачання та водовідведення, керуючись статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та розглянувши лист  КП «Хащуватське комунальне господарство» про встановлення тарифів на послуги вивезення ТПВ (твердих побутових відходів) згідно наданих розрахунків

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Установити тариф з вивезення ТПВ для КП «Хащуватське комунальне господарство», для населення з одної  особи – 20,0 грн.; за 1,0 м3  -  104,93 грн. за м3. 

2. Керівнику комунального підприємства  «Хащуватське комунальне господарство»:

       2.1. Довести до споживачів інформацію про  зміну тарифу через засоби масової інформації та веб-ресурси,  інформаційні стенди.

       2.2. Укласти із споживачами договори (зміни до договорів) на надання послуг з вивезення ТПВ.

       2.3. Постійно вживати заходів щодо сплати населенням, підприємствами та організаціями заборгованості за надані комунальні послуги;

       2.4. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі проводити перерахунок згідно умов договору зі споживачами про надання послуг з вивезення ТПВ.

3. Тарифи на послугу з вивезення ТПВ ввести в дію у 15-денний  термін з дня набрання чинності даним рішенням.

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на  заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів (ЖКГ).

 

 

Міський голова                                                                                                                                                           Роман ВОЛУЙКО