Музей – науково-дослідний та культурно-освітній заклад пам’яток матеріальної та духовної культури, пов’язаних з історією і сьогоденням міста Гайворона та краю. Створений в 2005 році для вивчення, збереження, використання та популяризації пам’яток матеріальної і духовної культури, музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини.

Відповідно до профілю та напрямів роботи музей проводить наступну за змістом і формами діяльність:

  •  вивчає процеси економічного, політичного, культурного і соціального розвитку міста Гайворона та краю з найдавніших часів до наших днів;
  •  формує фонди музею як першоджерело знань про місто Гайворон та край, вивчає їх наукову, історичну та художню цінність;
  •  співпрацює з іншими науковими, освітніми та музейними закладами; при наявності асигнувань запрошує до науково-дослідної роботи за угодою спеціалістів відповідного профілю;
  • створює експозиції на основі розроблених концепцій;
  • вивчає етапи історії функціонування Гайворонської залізниці;
  • формує та систематизує фонди, як джерело з вивчення історії Гайворонської залізниці;
  • розробляє наукову концепцію та експозиційний план виставки та вносить зміни до них;
  • на базі своїх експозицій, виставок, фондових колекцій проводить масову науково-освітню роботу, основними формами якої є: екскурсії, лекції, конференції, тематичні свята, інші форми робіт.

 

Контакти:

  • адреса: м.Гайворон, вул. Василя Стуса, 17;
  • номер телефону: +38 (067) 696 51 07 (Микола Працьовитий)