Відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради є її виконавчим органом,  який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження по сформуванню нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури.

До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар ради.

Очолює виконавчий комітет міської ради відповідно міський голова.

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для міського голови.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

Виконавчий комітет міської ради розглядає і вирішує питання, віднесені Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів ради. Він, зокрема:

1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що виносяться на розгляд відповідної ради ;

2. координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Даний Закон визначає повноваження виконавчого комітету міської ради у різних сферах та галузях.

За своєю структурою повноваження виконавчого комітету міської ради включають:

1. Власні /самоврядні/ повноваження, здійснення яких пов'язане з вирішенням питань місцевого значення, надання громадських послуг населенню;

2. Делеговані повноваження /окремі повноваження органів виконавчої влади надані Законом органам місцевого самоврядування/, здійснення яких пов'язане з виконанням функцій виконавчої влади на місцях.

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконкому скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції, - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу в місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчої комітету.