ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ГП М.ГАЙВОРОН 2020.pdfСТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКA.pdfПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.jpgГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН.jpgСХЕМА ПРОЕКТНИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ.jpgСХЕМА РОЗТАШУВАННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ.jpgСХЕМА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ, МІСЬКОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ТРАНСПОРТУ.jpg