Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Гайворонської міської ради є колегіальним органом, який створюється і діє відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законодавчих і підзаконних актів України у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря, а також членів комісії. 

Основним завданням Адміністративної комісії є своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин вчинення адміністративного правопорушення, а також запобігання правопорушень, виховання громадян в дусі додержання законів України;

Діяльність Адміністративної комісії ґрунтується на принципах законності, охорони інтересів особи та держави, гласності, публічності, самостійності і незалежності у прийнятті рішень, рівності учасників адміністративного процесу перед законом.

Відповідно до ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, зазначені в ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне порушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те посадовою особою відповідно до ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією за місцем проживання порушника, відповідно до ст. 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення на засіданнях.

По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову про накладення адміністративного стягнення. Метою накладання адміністративного стягнення є виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів направляється особі щодо якої її винесено.

Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.

Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою щодо якої її винесено в суді.