ГРОМАДЯНИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ В МІСЬКУ РАДУ

  • 828

ГРОМАДЯНИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ В МІСЬКУ РАДУ

Робота із зверненнями громадян у Гайворонській міській раді проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
До Гайворонської міської ради та її виконавчого комітету за перший квартал 2016 року надійшло та опрацьовано 281 звернення, в яких порушено 297 питань, що більше на 164 звернень в порівнянні за перший квартал минулого року.
Серед звернень - 108 (38,4%) складають письмові звернення і - 173 (51,6%) усні звернення на особистих прийомах у міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови.
Надійшло 22 - колективних звернень, 7 - повторних. Індивідуальні звернення становлять -252.
У своїх зверненнях до міської влади громадяни порушують передусім питання: аграрна політика та земельні відносини -2 (0,8%); транспорт і зв’язок - 4 (1,5%); економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва - 5 (1,8% ); соціальний захист (найчастіше - надання матеріальної допомоги) - 140 (49,8%); праця і заробітна плата - 8 (2,8%); охорона здоров’я - 2 (0,8%); комунальне господарство - 53 (18,7%); житлової політики - 28 (10,0%); екологія та природні ресурси - 8 (2,8%); інше - 31 (11,0%).
Реалізуючи вимоги законодавчих актів щодо звернень громадян,  систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня роботи за зверненнями громадян, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушують громадяни, та усунення причин, що породжують звернення.
Так, згідно із затвердженим графіком, розпорядження міського голови №6 від 21.01.2013 року проводяться особисті прийоми міським головою, секретарем та заступниками міського голови.
Практика особистих прийомів керівництвом міської ради з громадянами допомагає дізнатися про проблемні питання, що хвилюють населення та сприяє прийняттю оперативних рішень в інтересах людей.
З позитивним результатом розглянуто майже 80% звернень. Особливу увагу приділяється зверненням громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, членів багатодітних родин, матерів та батьків, інвалідів війни та праці, пенсіонерів.
Створюються відповідні комісії за участю фахівців для розгляду колективних звернень та таких, в яких порушені проблемні питання загальноміського значення, які об’єктивно і всебічно вивчають проблему. Результати перевірки доповідають керівництву міської ради і здебільшого приймаються позитивні рішення з урахуванням потреб і можливостей фінансування. Громадяни, які звернулись повторно запрошуються на особистий прийом та приймаються особисто міським головою.
Відповіді на звернення громадян надаються в терміни, передбачені чинним законодавством.
У ході вивчення суті порушених питань,заявникам надається письмовий перелік документів, передбачених відповідними нормативно-правовими актами, необхідними для прийняття об’єктивного рішення з питання, порушеного у зверненнях.
Ведеться широка роз’яснювальна робота щодо наявних проблем в життєзабезпеченні міста та реальні перспективи їх вирішення з урахуванням рівня бюджетного фінансування та вишукання інших законних джерел фінансування для цих потреб.
Зважаючи на необхідність подальшого удосконалення роботи зі зверненнями громадян, питання організації цієї роботи знаходиться під постійним контролем керівництва міськвиконкому, оскільки це один з пріоритетних напрямків діяльності місцевого самоврядування.

Ірина КУЗЬМЕНЯ,
спеціаліст міської ради.