ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ МІСТА ГАЙВОРОН

  • 6078

Починаючи з 10 лютого 2017?року,?КП «Гайворонський комунальник» буде розпочато проведення інвентаризації особових рахунків своїх абонентів, роботу з виявлення фактів самовільного безоблікового водокористування, а також перевірку наявності у споживачів необхідної технічної документації (технічних умов на приєднання до централізованого водопостачання і водовідведення та робочих проектів).

Робочою групою з контролю за раціональним використанням води та скидом стічних?вод?КП «Гайворонський комунальник» виявлено, що деякі мешканці (споживачі) дозволяли собі самовільно підключитися до мереж водопостачання та водовідведення, чим завдають істотної матеріальної шкоди підприємству. Такі випадки виявлено по вулицях?Струнківська, Українська, Незалежності, Галини Берізки, тощо.

Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими?наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 за № 190 (надалі – Правилами), рішенням?сесії Гайворонської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 382 «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Гайворон» чітко визначено, які підключення вважаються безобліковими та які штрафні санкції за це передбачено.

Таким чином, водокористування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення або самовільно користується ними.

Відповідно до вимог Правил, самовільне приєднання до діючої системи комунального водопостачання й каналізації заборонено.

Також забороняється будь-яке самовільне приєднання об'єктів водоспоживання (у т.ч. будинків) до діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення, включаючи приєднання до мереж інших споживачів.

Відповідно до розділу ХVІ. Порядку відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення в місті Гайворон cпоживач може бути відключеним від мереж водопостачання та водовідведення в наступних випадках:

16.1. За власним бажанням cпоживача.

Для цього абонент подає заяву до виробника, в якій вказує причини відключення від мереж водопостачання чи/та водовідведення, дату проведення робіт по відключенню від мереж, та вказує альтернативні джерела водопостачання та місця скиду стоків. Від’єднання від мереж виконує сам споживач за допомогою ліцензованої спеціальної організації в присутності представника надавача послуг, який оформляє акт про відключення, або від’єднання виконує виробник за заявою споживача та за його кошти.

Від’єднання водопровідного вводу та каналізаційного випуску здійснюється безпосередньо на місці врізки їх в центральній мережі водопостачання та водовідведення чи транзитні лінії, якщо через них отримуються послуги.

На час відключення Споживач зобов’язаний розрахуватися з боргами.

При виконанні всього вище наведеного, споживач знімається виробником з абонентського обліку.

16.2. В разі виявлення незаконних підключень до централізованих мереж водопостачання та водовідведення без реєстрації в абонентному відділі комунального підприємства.

При виявлені таких підключень проводиться розслідування з виявленням осіб порушників, складається акт про порушення, водопровідні вводи і каналізаційні випуски порушника від’єднаються безпосередньо від центральних мереж.

Порушнику нараховуються штрафні санкції згідно п.3.3. та 3.4. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України - за вартість води (в діючих на момент порушення тарифах), за пропускною спроможністю труби водопровідного вводу при швидкості руху води 2 м/с та дією її повним перерізом за час подачі води на добу, згідно графіку подачі води. З такого розрахунку визначається і вартість скиду стоків. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, отримати рахунок на нараховані штрафні санкції, то про це робиться відповідний запис в акті. Акт про порушення є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

Якщо після виявлення порушення Споживач повністю сплатив в триденний термін штрафні санкції і зареєструвався в установленому порядку в абонентному відділі комунального підприємства, то відключення від мереж не проводиться.

16.3. При виявленні аварійного витоку на мережі Споживача.

Відключення проводиться в разі встановлення зношеності трубопроводу, якщо він не підлягає ремонту і потребує заміни. При визначенні аварійного стану водопровідного вводу або каналізаційного випуску складається акт, де вказуються причини відключення. Акт складається в двох примірниках, один з яких вручається Споживачу (чи групі Споживачів), у власності яких перебуває водопровідний ввід або каналізаційний випуск. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення. Для відновлення подачі води або?водовідведення Споживач безкоштовно отримує у виробника технічні умови на заміну водопровідного вводу або каналізаційного випуску, в установленому порядку, оформляє ордер на виконання земляних робіт для заміни аварійного трубопроводу. Роботи по заміні мереж може виконувати ліцензована спеціальна організація або виробник за заявою споживача та за його кошти.

16.4. При наявності боргів.

Боргом, при якому Споживач (Абонент) може бути відключений від мереж водопостачання та/чи водовідведення, вважається сума за несплачені Споживачем рахунки за два і більше місяці користування послугами водопостачання та/чи водовідведення; припинення щомісячної сплати реструктуризованої заборгованості. Якщо абонент, після отримання попередження про заборгованість, на протязі 10-ти днів не погасив вказану суму заборгованості, то йому буде припинено надавання послуг шляхом відключення від централізованих мереж водопостачання та/чи водовідведення в місці врізки в мережу, роз’єднання труб в водопровідному колодязі та/чи тампонування каналізаційного випуску та опломбування вентиля на врізці водопроводу. Після повної сплати боргу та затрат на від’єднання та під’єднання до центральних мереж, на опломбування, Споживачу відновлюється надавання послуг. Всі дії зі сторони виробника оформляються актами:

1.?Акт на відключення від послуг;

2.?Акт про умови водокористування в період відключення;

3.?Акт на відновлення послуг.

За час, коли Споживач був від’єднаний від центральних мереж, нарахування проводиться згідно з актом про умови водокористування в період відключення. Спірні моменти вирішуються в судовому порядку.

16.5. При відмові абонента заключити договір на послуги водопостачання та водовідведення.

Відключення проводиться шляхом від’єднання мереж Споживача від центральних мереж водопостачання та/чи водовідведення при наявності акту про відмову від заключення договору, підписаний двома представниками виробника. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

Відповідальність

Так, у п. 3.3 Правил ідеться про те, що в разі самовільного приєднання та безоблікового водокористування виробник-комунальне підприємство виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при відповідній швидкості руху води в ній 2,0 м/с та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період у цьому випадку встановлюється з дня початку такого водокористування.

Приклад розрахунку витрат води та нарахування штрафних санкцій

При стандартному діаметрі труби 15 мм і максимальній швидкості води в ній 2 м/с споживання за відповідною формулою розрахунку складає 1,27 куб.м за годину; за добу – 30,48 куб.м; а за місяць доведеться сплатити за 914 куб.м. При затвердженому тарифі на послугу з водопостачання?8,06 грн/куб.м до сплати буде нараховано 7370 грн. в місяць. Відповідно: якщо діаметр труби буде більший, то й сума штрафу збільшиться.

Також п. 3.11 Правил визначено, що витрати, пов'язані з відключенням і можливою ліквідацією пристроїв (споруд), які самовільно зведені і приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення, оплачуються їх власником, тобто споживачем.

Порядок приєднання

Правилами передбачено, що для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовнику?(споживачу) необхідно отримати технічні умови та виготовити робочий проект.

 З метою запобігання настанню негативних наслідків за порушення вимог Правил щодо незаконного приєднання до мереж водопостачання чи водовідведення, перш за все, необхідно звернутися із заявою про отримання технічних умов.

Прийом громадян з питань видачі технічних умов проводиться щовівторка та щочетверга за адресою м. Гайворон, вул. Каштанова (Запотоцького), 3, кабінет №1, тел. 2-18-68 (Графік роботи: 9.00-16.00 год., обідня перерва 12.00-13.00 год.).

До уваги споживачів! Інвалідам та учасникам ВВВ, а також особам, які прирівнюються до них, плата за виготовлення технічних умов на підключення приватних будинків становить 50% загальної вартості.

До 1 березня 2017 р. абонентам, які звернуться за отриманням технічних умов на офіційне підключення, технічні умови будуть надані без нарахування штрафних санкцій.

КП?«Гайворонський комунальник»?застерігає своїх споживачів від самовільного приєднання до водопровідно-каналізаційних мереж, адже своїми діями ви завдаєте збитків підприємству, яке є комунальною власністю (тобто власністю громади), та в такий спосіб створюєте передумови для погіршення загального стану водопостачання, що становить загрозу для суспільних інтересів уцілому.

КП «Гайворонський комунальник» закликає мешканців міста Гайворон і підприємців, які свого часу самовільно підключилися до міських мереж водопостачання та водовідведення та не мають особового рахунку, з метою уникнення сплати значних штрафних санкцій врегулювати свої відносини з підприємством належним чином, звернувшись у КП «Гайворонський комунальник»: щовівторка або щочетверга за адресою м.?Гайворон, вул. Каштанова (Запотоцького) 3, кабінет №1, тел. 2-18-68.

Водночас комісія з контролю за раціональним використанням води та скидом стічних вод КП «Гайворонський комунальник» й надалі продовжуватиме відпрацьовувати всі мікрорайони міста з метою виявлення несанкціонованих підключень.

Докладну інформацію про вартість видачі технічних умов можна отримати в комунальному підприємстві «Гайворонський комунальник».

 

Адміністрація КП?«Гайворонський комунальник».