ЩОДО ОТРИМАННЯ ФОПОМ НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОВІДКИ ПРО ОДЕРЖАНІ ДОХОДИ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ НІЖ РІЧНИЙ ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД

  • 45

Фото без опису

Фото без описуГайворонська ДПІ Головного управління ДПС у Кіровоградській області нагадує, що відповідно до п. 179.12 ст. 179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) за зверненням платника податку на доходи фізичних осіб (податок) контролюючий орган, до якого було подано податкову декларацію, видає довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Форми заяви про видачу довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) (далі – Заява) та довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань) (далі – Довідка), затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 568, із змінами. Типова інформаційна картка адміністративної послуги «Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)» затверджена наказом Державної податкової служби України від 22.04.2021 № 446, відповідно до якої Довідка видається на підставі поданої Декларації про майновий стан і доходи, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (із змінами) (далі – Податкова декларація). Фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) подають до контролюючого органу Податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи (п. 177.5 ст. 177 ПКУ).ФОП, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають Податкову декларацію за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (п.п. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 ПКУ).ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, відповідно до п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ подають Податкову декларацію за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ.Поряд з цим, з урахуванням примітки 1 до Податкової декларації не передбачено її подання з позначкою «довідкова» для отримання Довідки. Отже, звітним (податковим) періодом для ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, є календарний рік, за результатами якого такі особи можуть отримати в контролюючому органі за основним місцем обліку (податковою адресою) Довідку на підставі Заяви та Податкової(-их) декларації(-ій).При цьому ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, не можуть отримати в контролюючому органі Довідку за будь-який інший, ніж річний податковий період.