Форма звітності № 4-ПН: які строки подання роботодавцем до центру зайнятості?

  • 66

Фото без опису


Встановлено три випадки, коли роботодавцем має подавати до центру зайнятості форму звітності № 4-ПН (п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України “Про зайнятість населення”).
Один із випадків – це заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.
Форма звітності № 4-ПН має бути подана не пізніше ніж за два місяці до вивільнення.  Вказаний строк співпадає зі строком попередження працівників про вивільнення, передбаченим статтею 49-2 Кодексу законів про працю України. 
Ознайомитися з положеннями Закону України “Про зайнятість населення” та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання сфери зайнятості, можна на вебсторінці Державного центру зайнятості, посилання тут https://www.dcz.gov.ua/docs?page=6
Ви роботодавець і у вас виникають запитання, пов’язані зі сферою зайнятості? Зверніться до найближчого центру зайнятості чи філії за місцем вашого перебування або за номерами, що розміщені тут https://cutt.ly/oJ8G2q9

#Електронний_кадровий_клуб