Нещасний випадок на виробництві: алгоритм дій роботодавця

  • 66

Фото без опису

У разі настання нещасного випадку / гострого професійного захворювання (отруєння) роботодавець зобов’язаний дотримуватись певних правил:

  •  повідомити засобами зв’язку територіальний орган Пенсійного фонду України (далі – Фонд) та Держпраці за місцем настання нещасного випадку (у разі настання нещасного випадку внаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів – за місцем реєстрації підприємства (установи, організації)) протягом однієї доби та надати на паперовому носії повідомлення не пізніше наступного робочого дня;
  • з метою з’ясування ступеня тяжкості травми та ступеня алкогольного сп’яніння потерпілого направити запит до закладу охорони здоров’я;
  • у разі віднесення отриманої травми до категорії тяжких узгодити з територіальним органом Держпраці порядок проведення розслідування (спеціальне розслідування чи комісія, створена підприємством).

 

10 кроків розслідування нещасного випадку (без спеціального розслідування):

1. Не пізніше наступного робочого дня утворити комісію з розслідування нещасного випадку та направити копію наказу до територіального органу Фонду.

2. Протягом 5 робочих днів забезпечити розслідування нещасного випадку, скласти, підписати та надати на затвердження акти за формою Н-1.

3. За потреби продовження розслідування випадку для встановлення обставин і причин його настання:

  •  не пізніше останнього робочого дня визначеного терміну розслідування отримати з Держпраці письмове погодження;
  •  видати наказ про продовження розслідування (рекомендовано наступним робочим днем від дати останнього дня визначеного наказом терміну розслідування);
  •  не пізніше наступного робочого дня надати до територіального органу Фонду копію наказу про продовження розслідування.

4. Протягом 2 робочих днів розглянути і затвердити акти за формою Н-1.

5. Протягом 5 робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 організувати формування потрібної кількості копій матеріалів розслідування разом з актами, їх прошиття та нумерацію.

6. Протягом 3 робочих днів після формування матеріалів надіслати розслідування до територіального органу Фонду.

7. Протягом 2 робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 видати наказ про вжиття запропонованих комісією заходів щодо запобігання виникнення подібних випадків у визначені в акті строки та направити копію наказу до територіального органу Фонду.

8. По завершенню визначених строків виконання наказу про вжиття запропонованих комісією заходів, інформувати в письмовій формі територіальний орган Фонду про хід їх виконання.

9. Протягом 10 робочих днів після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого скласти відомості про наслідки нещасного випадку та / або гострого професійного захворювання (отруєння), аварії за формою Н-2.

10. Протягом трьох робочих днів надіслати повідомлення за формою Н-2 організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1.

 

Ольга ЯНЧУК,
заступник начальника управління – начальник відділу
профілактики та розслідування нещасних випадків
управління контрольно-перевірочної роботи головного управління
Пенсійного фонду України в Кіровоградській області