ДОХІД, ОТРИМАНИЙ ПІДПРИЄМЦЕМ – СПРОЩЕНЦЕМ У ПЕРІОДІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ЄП У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДПУСТКОЮ АБО ХВОРОБОЮ, ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО ДОХОДУ

  • 150

Фото без опису

Відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності подається за заявою у довільній формі. Згідно з п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Пунктом 296.1 ст. 296 ПКУ визначено, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, зокрема, першої і другої груп, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. Зокрема, облік доходів може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет. Враховуючи викладене, вся сума доходу, отриманого під час відпустки або хвороби фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку, в готівковій та безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі відображається в обліку доходів, який ведеться у довільній формі, та податковій декларації платника єдиного податку. При цьому така фізична особа – підприємець зобов’язана сплатити єдиний податок за ставками та в порядку, визначеному ПКУ. Відповідно до п. 300.1 ст. 300 ПКУ платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.