Щодо правильного зазначення у фіскальному чеку назви товару при продажу вживаних технічно складних побутових товарів

  • 471

Фото без опису


Суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність із продажу комплектуючих частин
вживаних технічно складних побутових товарів (портативний персональний комп’ютер,
включаючи дисплей, клавіатуру і вказівний пристрій, акумуляторні батареї, ноутбук) і стикаються
із складнощами у веденні обліку та правильності їх найменування, Державна податкова служба
України рекомендує керуватись таким. Відповідно до п. 12 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995
року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання зобов’язані вести в порядку,
встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів, що
відображені в такому обліку. Порядок та форма обліку товарних запасів для фізичних осіб –
підприємців, у тому числі платників єдиного податку, встановлюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. При цьому
суб'єкт господарювання зобов'язаний надати контролюючим органам на початок проведення
перевірки документи (у паперовій або електронній формі), що підтверджують облік та походження
товарних запасів (зокрема, але не виключно, документи щодо інвентаризації товарних запасів,
документи про отримання товарів від інших суб'єктів господарювання та/або документи на
внутрішнє переміщення товарів), які на момент перевірки знаходяться у місці продажу
(господарському об'єкті). Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб – підприємців, які є
платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих,
які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння). Форма та зміст розрахункових
документів визначена Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних
розрахункових документів, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 21 липня
2016 року № 13 із змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11
лютого 2016 року за № 220/28350 (далі – Положення). Розділом ІІ Положення передбачено, що при
реалізації товарів (послуг) обов’язковим реквізитом чеку є назва товару (послуги). Таким чином,
фіскальний касовий чек на товари (послуги) визнається відповідним (у частині ідентифікації
товару), якщо в ньому зазначена назва товару (послуги). Кожна модель і модифікація
комп’ютерної техніки має основні частини та складові комп’ютера (комплектуючі), а в технічній
документації на таку техніку чітко зазначено назву і характеристики кожної з них. Частина
комплектуючих само собою є технічно складними пристроями, а відповідно продаж таких
комплектуючих потребує ведення обліку товарних запасів за місцем реалізації всіх товарів та
відповідно створення суб’єктом господарювання документів у передбачений законодавством
спосіб (абз. 1 п. 44.1 та абз. 1 п. 177.10 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №
2755-VI), що будуть свідчити про походження таких товарів. Отже, виходячи з цього, назва товару
в фіскальному чеку РРО/ПРРО повинна зазначатися так, щоб виконувались одночасно дві умови:
назва повинна відображати споживчі ознаки товару та однозначно ідентифікувати товар чи
послугу в документообігу суб’єкта господарювання.

Оновлено єдину звітність з єдиного внеску, ПДФО і військового збору
Гайворонська ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області звертає увагу, що 05.05.2023 набрав
чинності наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2023 № 113 «Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» (далі – Наказ № 113), яким внесено
зміни до форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого
єдиного внеску, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 04 липня 2022 року № 189), та додатків 1, 3, 4 ДФ та 6 до
цієї форми, виклавши їх у нових редакціях, що додаються. Крім того Наказом № 113 затверджено
зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом

Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15
грудня 2020 року № 773).Наказ № 113 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від
05.05.2023 № 44.
Фінансові санкції за порушення суб’єктом господарювання вимог застосування РРО та/або
ПРРО
Гайворонська ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області інформує, що відповідно до п. 1 ст. 3
Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та
доповненнями (далі – Закон № 265) суб’єкти господарювання зобов’язані проводити розрахункові
операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у
встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових
операцій (далі – РРО) або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу
програмні РРО (далі – ПРРО) зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних
розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках,
передбачених Законом № 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку
розрахункових книжок. Згідно з ст. 2 Закону № 265 розрахункова операція – приймання від
покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації
товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у
разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового
документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі
повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо
перерахування коштів у банк покупця. Так, на суб’єкта господарювання покладається обов’язок
застосовувати РРО та/або ПРРО при здійсненні кожної розрахункової операції. Згідно з п.п. 113.3
ст. 113 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та
доповненнями, у разі вчинення платником податків двох або більше порушень іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні
(фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення
окремо. Вищезазначене узгоджується з судовою практикою Верховного Суду (постанова від
22.02.2022 у справі № 640/4426/19). Так, оскільки продаж товару без застосування РРО та/або
ПРРО не є триваючим порушенням, а невидача касового чеку, під час кожного продажу товару,
визнається окремим порушенням, то наступне незастосування РРО та/або ПРРО при продажу
товарів (наданні послуг) є окремим порушенням, тобто наступне незастосування РРО та/або ПРРО
чи невидача чеку, буде вважатись повторним порушенням. При цьому кваліфікуючою ознакою
такого правопорушення є повторність вчинення відповідного діяння, яке встановлюється у разі
вчинення особою кількох правопорушень. Таким чином, у разі виявлення під час перевірки
суб’єкта господарювання підтверджених належним чином фактів неодноразових порушень
вимог щодо застосування РРО та/або ПРРО, до суб’єкта господарювання застосовуються
фінансові санкції, зокрема, за першу з таких операцій – штраф, як за перше порушення, а за
кожну наступну – як за наступне порушення. 
Яке призначення програмного забезпечення «ПРРО WEB-ВЕРСІЯ ДПС»?
Гайворонська ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області повідомляє.
Програмне забезпечення «Програмний реєстратор розрахункових операцій ПРРО
(WEB-ВЕРСІЯ) Державної податкової служби України» (далі – ПЗ «ПРРО WEB-ВЕРСІЯ
ДПС») призначене для: - автоматизації процесу реєстрації розрахункових документів та надання
їх покупцям (в електронному чи паперовому вигляді) в момент придбання товарів (послуг); -
створення та реєстрації службових чеків (службове внесення, службова видача), реєстрації
розрахункових операцій при продажу товарів/наданні послуг, реєстрації розрахункових операцій
виключно в режимі онлайн. Для запуску ПЗ «ПРРО WEB-ВЕРСІЯ ДПС» необхідно в адресному
вікні браузера вставити посилання з URL-адресою веб-застосунку ( https://webrro.tax.gov.ua ) та
натиснути «Enter».

Якщо фермерське господарство має сад, але земля не оформлена, чи сплачувати МПЗ?
Гайворонська ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області повідомляє. Відповідно до Земельного
кодексу України (статті 125 – 126) право власності на земельну ділянку, а також право постійного
користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих
прав. Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Враховуючи
зазначене, мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) визначається за період, починаючи з місяця, в
якому суб’єкт господарювання набув право користування, у тому числі оренди, емфітевзису,
суборенди на таку земельну ділянку за умови державної реєстрації такого права відповідно до
законодавства (п. 38 прим.1 .4 ст. 38 прим.1 Податкового кодексу України).
Отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків для дитини можливо
шляхом подання документів в електронній формі
Гайворонська ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області нагадує, що облікову картку за формою №
1ДР та копії документів необхідних для реєстрації у Державному реєстрі можна подати в
електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний
кабінет» (cabinet.tax.gov.ua) (далі – Електронний кабінет). Вхід до Електронного кабінету
здійснюється за адресою http://cabinet.tax.gov.ua , а також через офіційний вебпортал ДПС.
Електронний кабінет складається із двох функціональних частин: відкрита  (загальнодоступна) та
приватна (особистий кабінет). Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного
кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з
використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру
сертифікації ключів – кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через
Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID). Для
інформаційної підтримки та допомоги платникам при користуванні Електронним кабінетом
відкрита приватна частина Електронного кабінету, яка містить режим «Допомога», де розміщено
інструкцію користувача з кожного режиму Електронного кабінету.
Що означає поняття тип ПРРО «Пересувний» з метою заповнення розділу 4 заяви за ф. № 1-
ПРРО?
Гайворонська ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області звертає увагу на наступне. З метою
заповнення розділу 4 «Дані щодо ПРРО» заяви про реєстрацію програмних реєстраторів
розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14
червня 2016 року № 547», поняття тип програмного реєстратора розрахункових операцій (далі –
ПРРО) «Пересувний» означає, що такий ПРРО зареєстрований на конкретну господарську
одиницю (наприклад автомобіль, автокафе, авторозвозки, низькотемпературні лотки-прилавки,
тощо), але може використовуватися на всій території України.