ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА ПРИМІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ГАЙВОРОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  • 582

Фото без опису

Оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування на території Гайворонської міської територіальної громади

Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» (далі – Закон) та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами).

Умови проведення та перелік об’єктів конкурсу затверджені рішенням Виконавчого комітету Гайворонської міської ради від 02 листопада 2021 № 237 «Про здійснення заходів щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в межах Гайворонської міської територіальної громади»

 

Об`єкти конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Гайворонської міської територіальної громади Голованівського району Кіровоградської  області.

 

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатками 1 або 2, і такі документи:

1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

6) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

7) письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з особливими потребами;

8) анкету відповідно до пункту 32 цього Порядку;

9) довідку про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень, що, зокрема, повинна містити відмітку про відсутність переобладнання з вантажного транспортного засобу та висновок про відповідність роботи перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів  у  сфері  безпеки  дорожнього  руху, які надаються органами Державтоінспекції за місцем реєстрації перевізників-претендентів протягом 10 днів з дня звернення до таких органів.

 

Крім документів, визначених у пункті 29 цього Порядку, перевізник-претендент подає конкурсні пропозиції, які включають:

1) інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів (обов’язково в разі невідповідності транспортних засобів умовам конкурсу);

2) дані про рівень тарифів (або вартості проїзду), зниження вартості проїзду для окремих груп пасажирів;

3) відомості про додаткові сервісні послуги пасажирам під час перевезення згідно з регламентом проведення конкурсу;

4) інші документи, що на думку перевізника-претендента можуть мати значення під час конкурсу (за бажанням перевізника-претендента).

Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.

 

Конкурсні пропозиції подаються за адресою: 26300, м. Гайворон, пл. Героїв Майдану 5 каб. №15 (будівля  Гайворонської міської ради).

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 06 січня 2022 р. до 17:15 год.

Увага! Зазначені конкурсні пропозиції учасниками конкурсу повинні надаватися у конвертах, заклеєних та скріплених печаткою з підписом уповноваженої на подання документів особи або безпосередньо керівника організації, що бажає взяти участь у конкурсі особисто  або поштою.

 

Конкурс відбудеться 10 січня 2022 року. Початок засідання конкурсного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, на території Гайворонської міської територіальної громади о 10:00 годині за адресою: м. Гайворон, пл. Героїв Майдану 5, сесійна зала.