ОСОБЛИВОСТІ НАКЛАДЕННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ НА ПН/РК У РАЗІ ЗВІЛЬНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

  • 199

Гайворонська ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області  повідомляє, що реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246 (зі змінами) (далі – Порядок № 1246). ПН/РК приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог п. 192.1 ст. 192, підпунктів 200 прим.1.3, 200 прим.1.9 ст. 200 прим.1 та підпунктів 201.1, 201.10 і 201.16 ст. 201 ПКУ, а також з урахуванням законів України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VІІІ «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155), від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі – Закон № 851) та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 31.07.2020 №261) (далі – Порядок № 557). Статтею 201 ПКУ визначено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН. Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів № 851 та № 2155. Статтею 6 Закону № 851 встановлено, що для ідентифікації автора електронного документа використовується електронний підпис, накладанням якого завершується створення такого електронного документа. Пунктом 10 Порядку № 1246 передбачено, що до ЄРПН приймаються ПН/РК, складені в електронній формі з накладенням:

? кваліфікованого електронного підпису головного бухгалтера (бухгалтера) або кваліфікованого електронного підпису керівника (у разі відсутності у постачальника (продавця) посади бухгалтера) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності) постачальника (продавця), що є юридичною особою;

? кваліфікованого електронного підпису постачальника (продавця), що є фізичною особою – підприємцем. Визначення, зміна переліку уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації від імені платника податків, а також визначення їхніх повноважень здійснюється керівником платника податків. Отже, у разі звільнення особи, уповноваженої підписувати ПН/РК до закінчення граничного терміну їх реєстрації в ЄРПН, реєстрація ПН/РК здійснюється з накладенням кваліфікованого електронного підпису головного бухгалтера (бухгалтера) або кваліфікованого електронного підпису керівника (у разі відсутності у постачальника (продавця) посади бухгалтера).