СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ Гайворонської міської  територіальної громади на період до 2027 року

  • 1319

 

Фото без опису

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Гайворонської міської  територіальної громади на період до 2027 року

 

 

СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Стратегічна ціль 1. Покращення інвестиційного клімату в громаді

 1.1. Покращення доступу потенційних інвесторів до інформації про наявні ресурси для вкладення капіталу – земельні ділянки, приміщення та комунікації.

 1.1.1. Проведення інвентаризації нерухомого майна і земельних ділянок, визначення об’єктів, потенційно привабливих для бізнесу, розміщення індустріальних парків.

1.1.2. Розроблення системи реєстру нерухомого майна з можливістю періодичного оновлення інформації про наявні ресурси.

1.1.3. Розроблення інформаційних ресурсів та матеріалів для інформування потенційних інвесторів про переваги території Гайворонської міської територіальної громади.

1.1.4. Розроблення містобудівної документації Гайворонської  міської територіальної громади.

Cтратегічна ціль 2.Покращення системи муніципального управління і надання муніципальних та інших послуг

 2.1. Покращення якості адміністративних послуг та роботи відділів громади

2.1.1. Підготовка фахівців для надання якісних адміністративних послуг населенню.

2.1.2. Розширення переліку надання адміністративних послуг.

2.1.3. Покращення системи інформування громадськості про роботу ОМС.

2.1.4. Цифрова грамотність.

2.2. Підвищення якості надання медичних послуг.

2.2.1. Розвиток первинної медичної допомоги та її матеріально-технічне забезпечення.

2.2.2. Реструктуризація та оптимізація стаціонарних підрозділів лікувального закладу вторинної спеціалізованої медичної допомоги, оновлення її матеріально-технічної бази;

2.2.3. Створення умов для залучення кадрів з метою працевлаштування у громаді (забезпечення житлом, достойний рівень заробітної плати, можливість підвищення професійного рівня, сучасне обладнання робочих місць);

2.2.4. Збереження належного рівня надання кваліфікованої первинної та вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню, на період реформування системи охорони здоров’я в Україні.

2.2.5. Розвиток, реорганізація, оптимізація соціальних, медичних закладів.

2.3. Підвищення якості надання освітніх послуг.

2.3.1.Створювати сучасне освітнє середовище, модернізувати зміст і технології освітнього процесу на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, компетентного та діяльного підходів.

2.3.2. Забезпечувати реалізацію програми розвитку системи освіти.

2.4. Спорт та молодіжна політика

2.4.1.Відновлення та оновлення спортивно-відпочинкової інфраструктури громади.

2.4.3. Будівництво спортивних та  ігрових майданчиків.

2.4.4. Проведення масових спортивних заходів.

2.4.5. Створення молодіжного центру як осередку формування й реалізації молодіжної політики.

2.4.6. Інформаційне забезпечення молодіжної політики та комунікацій молоді.

 2.5. Покращення роботи комунального підприємства і надання комунальних послуг в громаді.

2.5.1. Модернізація технопарків комунальних підприємств громади.

2.5.2. Покращення системи управління твердими побутовими відходами громади.

2.5.3. Механізм реалізації  сміття, придбання сортувальних баків.

2.5.4. Будівництво та облаштування притулку для бездомних тварин.

2.6. Покращення стану технічної інфраструктури в громаді та рекреаційних зон

2.6.1. Розширення мереж водопостачання і водовідведення у населених пунктах громади.

 2.6.2. Будівництво і підтримка інфраструктури громади.

2.6.3. Модернізація та проведення мереж вуличного освітлення в населених пунктах.

2.6.4. Створення та впорядкування існуючих рекреаційних зон на території громади.

2.7. Підвищення рівня безпеки та громадського порядку 

2.7.1. Розширення мережі камер відеоспостереження  та забезпечення  превентивної роботи на території громади.

2.7.2. Створення поліцейських станцій.

 

Стратегічна ціль 3. Розвиток туризму

3.1. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу

3.1.1. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу.

3.1.2. Розробка туристичної промопродукції та туристичного розділу на сайті громади.

3.1.3. Формування каталогу туристичних об’єктів.

3.1.4. Створення та популяризація туристичних маршрутів.

3.1.5. Розвиток сільського зеленого туризму.

3.1.6. Впорядкування існуючих і створення нових рекреаційних і відпочинкових зон.

3.2. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб мешканців громади

3.2.1. Реорганізація існуючих будинків культури.

3.2.2.Створення культурно-відпочинкових зон, облаштування відпочинкових зон для проведення дозвілля населенням громади та відвідувачами різних вікових категорій

3.3. Використання місцевих переваг у галузі туризму

3.3.1. Покращення доступності до туристичних об’єктів громади.

3.3.2. Запровадження щорічних фестивалів, конкурсів, ярмарок.

 

Мета Стратегії Гайворонської міської  територіальної громади до 2027 року полягає у вирішенні спільних проблем мешканців міста та усіх сіл, які увійшли до складу громади та реалізації спільних завдань щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у громаді через ефективне використання  ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, громади та бізнесу.

Стратегію спрямовано на місцевий економічний розвиток, як процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу Гайворонської міської ради та сільських рад, які об’єдналися. Всі території системи розселення об’єднуються розвиненими територіально-виробничими, трудовими та соціально-культурними зв’язками і внутрішньосистемною інженерно-транспортною інфраструктурою, взаємодоповненістю економічної бази та оздоровчо-рекреаційного господарства і тяжіння до системоформуючого центру – міста Гайворона.

Стратегічний план розвитку Гайворонської ТГ ставить перед громадою амбітну мету – перетворити громаду на територію комфортного  проживання, де створено рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, громаду з наданням якісних адміністративних послуг, із унікальною історико-культурною спадщиною.

Саме людина стає центром та пріоритетом економічного розвитку об’єднаної громади на тривалу перспективу.

Запрошуємо всіх громадян долучитись до обговорення, надання пропозицій, або зауваженнь до розроблення Стратегічного плану розвитку Гайворонської міської  територіальної громади.

 

                                                         Відділ економічного розвитку та

                                                         інвестицій Гайворонської міської ради