ДОТРИМАННЯ РЕГЛАМЕНТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗЗР – ОСНОВА ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВИМ ВПЛИВАМ НА ЛЮДИНУ ТА ДОВКІЛЛЯ

  • 307

Пріоритетом застосування засобів захисту рослин повинні бути інтегровані та інші  екологічно безпечні заходи щодо захисту рослин, а також гарантування безпеки здоров'я людини та охорони довкілля при здійсненні заходів щодо захисту рослин.

При роботі з пестицидами суб’єкти господарювання мають дотримуватися Законів України «Про захист рослин», «Про пестициди і агрохімікати», Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСанПіН 8.8.1.2.001-98, які чітко регламентують, що:

  1. Особи, які працюють з пестицидами, кожного року повинні проходити медичний огляд та навчання з безпечного використання пестицидів з отриманням допусків та посвідчень.
  2. Хімічна обробка посівів повинна проводитися тільки після попереднього обстеження сільськогосподарських культур та встановлення доцільності проведення хімічного обробітку, тобто коли чисельність шкідливих організмів перевищує економічний поріг шкодочинності (ЕПШ ).
  3. Для хімічного захисту рослин повинні застосовуватись тільки ті пестициди, які зареєстровані та дозволені «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».
  4. Якщо пестициди зберігаються на підприємстві для реалізації або власного використання, то такий склад обов’язково повинен бути паспортизований та знаходитися під охороною.
  5. Перед початком хімічних обробок сільськогосподарських угідь необхідно обов’язково попередити органи місцевого самоврядування, населення, пасічників.

Повідомлення повинно містити таку інформацію:

- дата і час початку робіт із застосування засобів захисту рослин;

- територія застосування засобів захисту рослин (площа га), кадастровий номер (за наявності);

- місцезнаходження ділянки;

- назва препарату, діючі речовини та клас небезпеки засобів захисту рослин, що використовуватимуться;

- спосіб застосування засобів захисту рослин;

- вичерпні контактні дані;

- відомості про культуру, що обробляється;

- строк ізоляції бджіл.

Заплановані для авіаційних обробок сільськогосподарські і лісові угіддя повинні бути нанесені на карти-схеми землелісокористування. Проєкти авіаційно-хімічних робіт мають бути  ПОГОДЖЕНІ  установами Держпродспоживслужби і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України не пізніше, ніж за 10 діб до початку робіт.

До того ж авіаційним методом можуть бути застосовані тільки ті пестициди й агрохімікати, що пройшли державну реєстрацію і включені в «Перелік препаратів, дозволених до авіаційного застосування в Україні».

Відповідальність за дотримання вимог санітарних правил і норм при авіаційному застосуванні пестицидів покладається на замовника виконання авіаційних робіт та експлуатанта повітряних суден сільгоспавіації.

Для сільгоспвиробників в законодавстві не має обмежень щодо висіву протруєного насіння, але доведено, що протруйники негативно впливають на людей та навколишнє середовище, в тому числі бджіл, і можуть бути однією із причин отруєння. Особливо це актуально в посушливу та вітряну погоду. Саме такі умови складались весною в останні роки.

Недотримання глибини заробки насіння при посіві або застосування протруєного зерна в боротьбі з мишовидними гризунами, використання на корм тваринам залишків обробленого протруйниками насіння, застосування фумігантів для знезараження складів в господарствах та населенням в приватних комарах – все це може стати причиною отруєння. Пестицид – це насамперед отрутохімікат. І хоч без нього сьогодні неможливе сільськогосподарське виробництво, дуже важливо усвідомлювати до яких наслідків призводить недотримання вимог безпечного застосування пестицидів.

 

ЧИТАЙТЕ НАС ТАКОЖ: