ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту містобудівної документації «Оновлення та внесення змін до генерального плану села с. Хащувате, Гайворонської міської ради  Кіровоградської області»

  • 913

1.Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту. Містобудівна документація «Оновлення та внесення змін до генерального плану села с. Хащувате, Гайворонської міської ради Кіровоградської області» розроблений на підставі рішення Хащуватської сільської ради від 12 серпня 2020 року № 815 «Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Оновлення та внесення змін до генерального плану села Хащувате Хащуватської сільської ради Гайворонського району Кіровоградської області»»
Містобудівна документація «Оновлення та внесення змін до генерального плану села с. Хащувате, Голованівського району Кіровоградської області» розроблено на підставі:
• Договору № 99 від 19 лютого 2020 року;

• Рішення Хащуватської сільської ради від 12 серпня 2020 року № 815 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Оновлення та внесення змін до генерального плану села Хащувате Гайворонської міської ради Кіровоградської області»;
 

Розроблення містобудівної документації обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази. Мета проєкту «Оновлення та внесення змін до генерального плану села Хащувате, Гайворонської міської ради Кіровоградської області» – визначити стратегію містобудівного розвитку с. Хащувате, умови формування комфортного середовища життєдіяльності населення на найближчу і віддалену перспективу в т.ч. оцінити його територіальні резерви, визначити черговість будівництва, зв’язати в єдиний містобудівний комплекс існуючу забудову і ділянки, відведені під виробничі зони, визначити резервні території для житлового, культурно-побутового і виробничого будівництва.
В основу проєктних рішень покладені наступні принципи:

• чітке функціональне зонування;

• формування населеного пункту як розвиненої лінійно структури, що поєднує житлову і суспільну забудову;

• облік природного ландшафту в планувальному розвитку села;

• забезпечення балансу між селищною територією і природним середовищем.

Також в основу містобудівних рішень покладений принцип компактності села, максимального збереження його планувальної структури.

Планувальні рішення для цього населеного пункту приймалися, виходячи з його особливостей та з можливості функціонування в системі розселення населеного пункту с.Хащувате, території Гайворонської міської ради  та Кіровоградської області в цілому.

 

2.Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування. Гайворонська міська рада, Кіровоградська область, 26300, код ЄДРПОУ .04055297

Контактний номер телефону: тел. (05254) 5-03-08.
3.Передбачена процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 9 березня  2021 року і триває по 12 квітня 2021 року.

б) способи участі громадськості:

надання письмових зауважень і пропозицій до Гайворонської міської ради за адресою: 26300, Кіровоградська обл., м.Гайворон, пл. Героїв Майдану, 5; email: haivoron_miskrada@i.ua Можливо також ознайомитися з проєктом містобудівної документації «Оновлення та внесення змін до генерального плану села Хащувате Голованівського району Кіровоградської області».

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування: Гайворонська міська рада. офіційна сторінка сайту: https://haivoron-miskrada.gov.ua/ в розділі «Містобудівна документація». Гайворонська міська рада, вул. Василя Стуса, 30, кабінет № 6, телефон (05254) 5-03-08.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – Гайвороська міська рада за адресою: 26300, Кіровоградська обл., м.Гайворон, пл. Героїв Майдану, 5, email:  haivoron_miskrada@i.ua  

3. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування.
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування – відсутня.

                                                                                           

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, державних                                                                                                                                                                                                                                                         будівельних норм, стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

 

Пропозиції подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

 

Відповідальна особа – Заступник міського голови Штундер О.М.

Виконавчий комітет Гайворонської міської ради