Гайворонська міська рада повідомляє про початок громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проєкті «м. Гайворон Кіровоградської області. Генеральний план міста»

 • 1223

Фото без опису

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України  «Про основи містобудування», Закону України  «Про планування і забудову територій»,  Закону України «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні» Гайворонською міською радою за участю зацікавлених осіб планується провести громадські слухання щодо розгляду проєкту містобудівної документації  –Генерального плану міста Гайворон.

Робота «Генеральний план м. Гайворон Кіровоградської області» виконана Державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя  на замовлння Гайворонської міської ради

Дана робота є складовою частиною комплексу проєктно-планувальних робіт, що виконуються інститутом «ДІПРОМІСМТО» для м. Гайворон..

Необхідність виконання даної роботи обумовлена тим, що на сьогодні існуюча межа освоєної території не відповідає потребам територіального розвитку населеного пункту і не дає можливості здійснювати інвестиційну діяльність, а також розміщення об’єктів житлової та громадської забудови.

Крім того, з моменту розроблення затвердженого генерального плану міста законодавство України та нормативно-правові акти, що регулюють містобудівне освоєння території, зазнали істотних змін.

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», генеральний план населеного пункту – це містобудівна документація, що визначає принципові рішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Термін дії генерального плану не обмежується. Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років. Дострокове внесення змін до генерального плану може відбуватись за результатами містобудівного моніторингу за поданням міської ради або у разі виникнення державної необхідності.

 

При виконанні проєкту були проаналізовані та використані такі проєктні та наукові розробки:

 • Генеральна схема планування території України (УДНДІПМ «Діпромісто», 2000 р.);
 • матеріали щорічного моніторингу Генеральної схеми планування території України;
 • Схема планування території Кіровоградської області (ДП «ДІПРОМІСТО», 2013 р.);
 • Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки г. Гайворона Кировоградской области (Украинский государственный проектный институт «УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ», г. Харьков, 1990 г.).
 • Матеріали земельного кадастру, надані замовником;
 • Програма соціально-економічного  та культурного розвитку на  території Гайворонської міської ради  на 2021 рік та середньостроковий період 2022-2023 року
 • Вихідні матеріали служб та організацій міста, району та області.
 • Проєктні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України у галузі містобудування та державних будівельних норм:
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VІ зі змінами та доповненнями;
 • Земельний Кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768 – ІІІ зі змінами та доповненнями;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
 • ДБН 1.1- 15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України
  від 19 червня 1996 р. №173;
 • інші чинні нормативні документи.

 

Робота виконана на наданій замовником топографічній основі масштабу 1:2000 у системі координат УСК 2000, .

Робота складається з креслень та пояснювальної записки.

 

В даній роботі враховані виконані раніше містобудівні і проєктні матеріали (затверджені), проаналізована містобудівна ситуація, що склалася на території міста за останні роки, надані пропозиції щодо змін функціонального призначення окремих територій, ділянок або окремих об’єктів на його території , що і є основним завданням розроблення містобудівної документації місцевого рівня.

                                                                                                                                

Підстава: Рішення Гайворонської міської ради від 26 січня 2017 року № 512 «Про затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації (генерального плану міста Гайворон та генерального плану села Садове) на 2017-2018 роки».

Мета даної роботи – надання пропозицій щодо формування планувальної організації території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території району проєктування, встановлення червоних ліній, обсягів житлового та інших видів будівництва на території проєктування, визначення напрямів, черговості та обсягів будівництва, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення.

До складу проєкту входять графічні матеріали та пояснювальна записка.

Дана робота розроблена: Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя, 01133, м.Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26,п, Код ЄДРПОУ  02497720

 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування. Гайворонська міська рада, Кіровоградська область, 26300, код ЄДРПОУ 04055297

Контактний номер телефону: тел. (05254) 5-03-08.


Передбачена процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 9 березня  2021 року і триває по 12 квітня 2021 року.

б) способи участі громадськості:

надання письмових зауважень і пропозицій до Гайворонської міської ради за адресою: 26300, Кіровоградська обл., м.Гайворон, пл. Героїв Майдану, 5.; email: :haivoron_miskrada@i.ua.. Можливо також ознайомитися з проектом містобудівної документації «Оновлення та внесення змін до генерального плану села Хащувате Голованівського району Кіровоградської області».

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування: Гайворонська міська рада. офіційна сторінка сайту: https://haivoron-miskrada.gov.ua/ в розділі «Містобудівна документація». Гайворонська міська рада, вул. Василя Стуса, 30, кабінет № 6, телефон (05254) 5-03-08.


Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції –Гайвороська міська рада за адресою:: 26300, Кіровоградська обл., м.Гайворон, пл. Героїв Майдану, 5, email: : haivoron_miskrada@i.ua  

 

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування – відсутня.

 

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актыв, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

 

Пропозиції подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Відповідальна особа – Заступник міського голови Штундер О.М.

Виконавчий комітет Гайворонської міської ради