ОГОЛОШЕННЯ

  • 810

Фото без опису

На виконання розпорядження міського голови від 23 лютого 20201 року № 128 "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Гайворонської міської ради" Гайворонська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Гайворонської міської ради.

Міцезнаходження юридичної особи: 26300, Кіровоградська область, місто Гайворон, вулиця Київська, будинок 7

 

Документи приймаються з 24 лютого 2021 року по 25 березня 2021 року за адресою: каб.5 І поверх, пл. Героїв Майдану 5, місто Гайворон Кіровоградської області, 26300

Електронна пошта: haivoron_miskrada@i.ua

Телефон для довідок: 05254 5 03 08

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії наступні документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 1;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду згідно з додатком 2;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 3;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

13) перспективний план розвитку комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Гайворонської міської ради"

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Претендент повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей в галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я"; стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту можна ознайомитися у відділі роботи з персоналом Гайворонської міської ради.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів після дати опублікування оголошення, за адресою: 26300, місто Гайворон Кіровоградська область, пл. Героїв Майдану, 5, кабінет №5.

Конкурс відбудеться 29 березня 2021 року за адресою: 26300, місто Гайворон Кіровоградська область, пл. Героїв Майдану, 5.

 

Додатки для заповнення

Інші новини

Всі новини