ПОРЯДОК використання коштів для надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії

  • 1206

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2021 р. № 64

ПОРЯДОК
використання коштів для надання компенсації
деяким категоріям споживачів електричної енергії

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою "Компенсація у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу" (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

3. Компенсація надається для покриття різниці вартості спожитої електричної енергії, що виникла в результаті відміни знижених тарифів і застосування фіксованої ціни для побутових споживачів (крім тих, які отримують житлову субсидію), встановленої з 1 січня 2021 р., таким категоріям споживачів:

1) населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;

2) населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;

3) багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

4. Компенсація надається шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам універсальних послуг з подальшим їх зарахуванням, як часткову оплату за спожиту у I кварталі 2021 р. електричну енергію, на особові рахунки споживачів.

Постачальник універсальних послуг повинен поінформувати споживача про надану йому компенсацію шляхом розміщення відповідної інформації у платіжному документі (рахунку) та в особистому кабінеті споживача.

5. Постачальники універсальних послуг не пізніше 2 числа місяців (лютий — квітень) 2021 року надсилають Мінсоцполітики і НКРЕКП реєстр споживачів електричної енергії у попередньому місяці зазначених у пункті 3 цього Порядку категорій для визначення серед них отримувачів житлових субсидій за формою, встановленою Мінсоцполітики. Подання відповідного реєстру здійснюється в електронній формі.

Мінсоцполітики звіряє інформацію, що міститься в реєстрах, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі отримувачів житлових субсидій, і до 7 числа зазначених місяців повертає постачальникам універсальних послуг і НКРЕКП реєстри, у яких проставляється ознака щодо споживачів, які є отримувачами житлових субсидій.

6. Постачальники універсальних послуг з урахуванням інформації, отриманої від Мінсоцполітики, здійснюють розрахунки сум компенсації споживачам (крім тих, які отримують житлові субсидії) та до 10 числа  подають Мінсоцполітики і НКРЕКП заявки на перерахування коштів для компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Розрахунок компенсації здійснюється за таким алгоритмом:

за об’єктами споживачів, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 3 цього Порядку, щодо яких діяли відповідні знижені тарифи станом на 31 грудня 2020 р., здійснюється розрахунок вартості фактичного обсягу споживання в межах обмежень 3000 кВт-год на місяць, за зниженими тарифами та за фіксованою ціною, встановленою з 1 січня 2021 р.;

за об’єктами споживачів, зазначених у підпункті 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється розрахунок вартості фактичного обсягу споживання за зниженими тарифами та за фіксованою ціною, встановленою з 1 січня 2021 р.;

під час здійснення розрахунку за зниженим тарифом та фіксованою ціною:

за наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу застосовуються відповідні тарифні коефіцієнти;

не застосовується 30-відсоткова знижка, що була передбачена станом на 31 грудня 2020 р. для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

7. НКРЕКП організовує та координує подання постачальниками універсальних послуг інформації до Мінсоцполітики відповідно до пунктів 5 і 6 цього Порядку.

8. Мінсоцполітики протягом трьох робочих днів після отримання заявок від постачальників універсальних послуг перераховує бюджетні кошти на їх поточні рахунки із спеціальним режимом використання, що зазначені у заявці, в межах відкритих асигнувань за відповідною бюджетною програмою та заявок на перерахування коштів.

9. У разі здійснення перерахунків обсягу споживання споживачам, які мають право на отримання компенсації згідно з цим Порядком, постачальники універсальних послуг надають додаткову заявку до 1 травня Мінсоцполітики. До 15 травня Мінсоцполітики здійснює перерахування бюджетних коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника універсальних послуг, зазначений постачальником у додатковій заявці.

10. Розмір отриманої компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Розмір отриманої компенсації не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

11. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань у Казначействі та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Відповідальність за правильність розрахунку розмірів компенсації та повноту відображення їх у заявці на перерахування коштів покладається на постачальників універсальних послуг в особі їх керівників та посадових осіб, що проводили такий розрахунок.

15. Мінсоцполітики інформує щомісяця до 20 числа Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України та Мінфін про перерахування постачальникам універсальних послуг бюджетних коштів.

16. Спрямовані на зазначену мету та не використані постачальниками універсальних послуг на 1 червня поточного року бюджетні кошти підлягають перерахуванню до державного бюджету відповідно до законодавства.

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2021 р. № 64

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897):

1) в абзаці першому пункту 10 слова "а також дитячим будинкам сімейного типу" виключити;

2) у першому реченні пункту 12 слова ", а для дитячих будинків сімейного типу — не більш як на 50 відсотків" виключити;

3) у пункті 28:

в абзаці першому слова "не менше року" виключити;

друге речення абзацу другого після слів "(у разі наявності)" доповнити словами ", а також дітей з багатодітних сімей".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування"  (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2064; 2019 р., № 69, ст. 2390; 2021 р., № 1, ст. 45):

1) у підпункті 2 пункту 1 слово "домогосподарство" замінити словами "домогосподарство. Для дитячих будинків сімейного типу соціальна норма житла встановлюється у розмірі опалюваної площі житлового приміщення";

2) абзац сьомий підпункту 6 пункту 3 після слів "застосовуються для"  доповнити словами "багатодітних сімей,".

3. Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 39, ст. 1273), доповнити абзацом такого змісту:

"Електрична енергія"