ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

  • 824

 

24.01.2020

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

20201225174

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Гайворонський спецкар’єр»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ - 20657268

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса:  26300, Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, м. Гайворон, пров. Кар’єрський, буд. 2; тел.: (067) 520-46-31.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Об’єктом планованої діяльності є видобування корисних копалин Гайворонського родовища, що розташоване у Кіровоградській області, Гайворонський район, 0,5 км від південної околиці           м. Гайворон.

Гайворонське родовище мігматитів розробляється ПАТ «Гайворонський спеціалізований кар'єр» у Гайворонському районі Кіровоградської області відповідно до спеціального дозволу на видобування № 375 від 09.11.1995 р (наказ від 27.06.2019 № 206 (внесення змін)). Термін дії спеціального дозволу – до 2035 року.

Корисною копалиною Гайворонського родовища є мігматити, придатні для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, відсіви від дроблення кристалічних порід, придатні для дорожнього будівництва, благоустрою та планування.

Технічна альтернатива 1.

Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки ділянки дорозвідки, потужність і фізико-механічні якості корисної копалини і розкривних порід, технологічні особливості добування будівельного каменю, а також досвід розробки діючого кар’єру, приймається транспортна система розробки родовища з розташуванням зовнішних відвалів розкривних порід і часткової відсипки у відроблений простір діючого кар’єру при досягненні проектних позначок дна кар’єрів.

Попереднє розпушення скельних порід здійснюється буропідривним способом – методом свердловинних зарядів. Буріння свердловин провадиться буровим  верстатом шарошкового буріння СБШ 250 МНА 32 з діаметром свердловин 150 мм, 216 мм, 245 мм.; розділення негабариту здійснюється гідромолотом, яким облаштовується екскаватор HyundaiR320LC -7. Для відвантаження попередньо розпушених скельних порід і пухких порід розкриву використовуються екскаватори ЕКГ-5А. Транспортування корисної копалини на переробку на щебінь і порід розкриву у зовнішні відвали здійснюється автосамоскидами БілАЗ (40-45 т).

Технічна альтернатива 2.

Технологічною альтернативою вибуховим роботам для  розробки негабариту може використовуватися гідромолот на базі екскаватора HyundaiR320LC-7.

            3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Гайворонське родовище мігматиту розташоване на південній околиці Гайворона Гайворонського району Кіровоградської області, на лівому березі р. Південний Буг, при впаданні в нього р. Ташлик. Найближчі до родовища населені пункти є села Солгутове, Соломія, Хащувате, Бугове, Ставки. З районним центром та іншими населеними пунктами кар'єр з'єднаний бруківкою чи асфальтною дорогою, придатною для руху автотранспорту в різні пори року. За допомогою під’їзних залізничних колій кар’єр територіально пов’язаний зі ст. Гайворон регіона?льної фі?лії «Оде?ська залізни?ця» ПАТ «Укрзалізниця».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створенні робочих місць, забезпеченні будівельним матеріалом бетонних вузлів організацій з будівництва та ремонту автомобільних доріг району та суміжних областей; користуванні послугами щодо транспортування готової продукції залізничними вагонами, що забезпечуватиме діяльність станції Гайворон; у забезпеченні продукцією та надані послуг підприємствам та громадянам м. Гайворон та Гайворонського району; в оплаті за користування надрами, податку на прибуток, та інших податків та обов’язкових платежів до відповідних бюджетів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Родовище експлуатується з 1938 року. На теперішній час розробляється ПАТ «Гайворонський спеціалізований кар’єр».

У 1995 р. ПАТ «Гайворонський спеціалізований кар’єр» одержало ліцензію (спеціальний дозвіл) від 09.11.1995 № 375. Термін дії спеціального дозволу – до 2035 року.

Родовище складається з двох ділянок Північна – 14,4 га і Південна – 34,33 га, розділених між собою глибокою балкою, яка засипана відвалами розкривних порід і рекультивована.

Загальна площа – 48,73 га.

Протоколом ДКЗ України № 3669 від 13.10.2016 затверджені балансові запаси Гайворонського родовища за категоріями А+В+С1 в кількості 18680,5 тис.м3, в тому числі по категорії А – 10645,5 тис.м3, категорії. В – 5780,0 тис.м3, категорії С1 – 2255,0 тис.м3.

Добування мігматитів здійснюється уступами висотою до 12 м. Кути укосу уступів складають робочого – 80°, неробочого – 70°. Горизонти +81,0 м, +93,0 м, +105,0 м, +117,0 м, +129,0 м, +141,0 м, +151,0 м збиті по 3 уступи з загальною висотою до 36,0 м, охоронні берми залишені на горизонтах +93,0 м, +129,0 м та гор.+165,0 м шириною 8-10 м. Підошва кар’єру находиться на відмітці +57 м.

Найближчим часом планується розробка Північної ділянки трьома робочими уступами – +93 м, +81 м, +69 м у південній її частині.

Південна ділянка розробляється 1 робочим   уступом  +124м у північній її частині. Розкривні породи розробляються уступами по 10 м. Кути відкосу уступів складають робочого – 60°, неробочого – 35°.

Робочі майданчики по корисній копалині відповідають нормативним стандартам.

Ширина та ухили транспортних з'їздів складають 20 м та 0,08 промиль, що погоджено з гірничотехнічною інспекцією (раніше сформовані).

Кар'єрне поле огороджено водозахисним валом з нагірного боку (східний борт ) та нагірними канавами (північний та південний борт).

Розкривні породи укладаються у відвали зовнішнього розташування, які розташовані на північ від кар'єра. Відвалоутворення виконується бульдозерами, спосіб транспортування розкривних порід – автомобільним транспортом. Висота ярусів відвалів – 10,0 м.

Для розробки та навантаження корисних копалин та розкривних порід використовуються екскаватори ЕКГ-5, на допоміжних роботах використовуються бульдозери.

Навантаження гірничої маси проводиться, як наводилось вище, екскаваторами в автосамоскиди БілАЗ вантажопід’ємністю 40-45 т.

Для добувних робіт корисну копалину розпушують в масиві буропідривним способом методом свердловинних зарядів, застосовуючи бризантні підривні речовини марки Анемікс, в залежності від обводненості свердловин. Підривання короткоуповільнене з використанням піротехнічних уповільнувачів. Для буріння свердловин застосовується буровий  верстат  СБШ-250 МНА 32, діаметр свердло­вин 250 мм, 245 мм, 215, мм, 150 мм добовим обсягом буріння 65 п.м.

Гірнича маса автосамоскидами подається на дробарно-сортувальну дільницю, де переробляється на щебінь.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законодавства України, включаючи Земельний кодекс України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», технічними умовами, містобудівними умовами та обмеженнями.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законодавства України, включаючи Земельний кодекс України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», технічними умовами, містобудівними умовами та обмеженнями.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2

Відсутня.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Гайворонське родовище гранітів розробляється відкритим способом згідно плану розвитку гірничих робіт та проекту розробки. При розробці родовища всі заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ виконуються з урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування та наявної інфраструктури. Еколого-інженерну підготовку і захист території планується здійснити існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2

Анологічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Відсутня.

щодо територіальної альтернативи 2

Відсутня.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат та мікроклімат: Вплив відсутній.

Повітряне середовище: Джерелами забруднення атмосферного повітря є бурові верстати, вибухові роботи, автотранспорт та гірнича техніка, приймальні бункери, дробарні вузли, стрічкові конвеєри, склад готової продукції та відвантаження готової продукції, зварювальні пости, дизель-генератор, майстерня та кузня, резервуари для зберігання ДП та заправні колонки. Викиди з  джерел не будуть створювати зони забруднення на території кар’єру та поза його межами. Перевищень величин максимальних приземних концентрацій відносно нормативних вимог (ГДК для нас. пунктів) - не передбачається.

Ґрунти та геологічне середовище:  Ґрунтово-рослинний шар майже видалений по усій площі родовища в Північній ділянці і північній частині Південної ділянки. Вплив розробки родовища на ґрунти проявляється у необхідності зняття та переміщення ґрунтового покриву з ділянок видобування корисної копалини. Використання земельної ділянки кар’єром суттєво не впливає на стан суміжних земель. Видобування кристалічних порід не пов’язане з процесами, що призводять до забруднення ґрунту на прилеглих до кар’єру ділянках. Потужність ґрунтово-рослинного шару в межах підрахунку запасів складає 0 – 1 м, у середньому – 0,5 м. При розробці родовища ґрунтово-рослинний шар складується окремо і буде використаний при наступній рекультивації

Водне середовище: Відведення кар’єрних вод в річку Південний Буг. Для відведення та очищення дренажних та кар’єрних вод передбачено очистку. Негативного впливу на навколишнє водне середовище (підземні та поверхневі води) під час експлуатації кар’єру не передбачається.

Після експлуатації об’єкта буде проведено гірничотехнічну рекультивацію кар’єру під водойму.

Рослинний і тваринний світ. Заповідні об’єкти: Після експлуатації об’єкта буде проведено рекультивацію кар’єра: благоустрій та озеленення прилеглої території з використанням великомірного посадкового матеріалу цінних порід та захисних чагарникових лісонасаджень.

Культурна спадщина: Вплив на культурну спадщину відсутній.

Навколишнє соціальне середовище: Прямий позитивний соціальний вплив від планованої діяльності складається зі створення нових робочих місць, забезпечення населення будівельними матеріалами. Вплив планованої діяльності на зони рекреації не передбачається. Негативні впливи планованої діяльності на соціальні умови життєдіяльності та потреби місцевого населення відсутні. Погіршення умов життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я при реалізації проекту буде в межах норм.

Навколишнє техногенне середовище: Родовище експлуатується з 1938 р. У небезпечній зоні кар’єру, що утворюється під час підривних робіт, відсутні промислові чи сільськогосподарські об’єкти, споруди, важливі транспортні, енергетичні чи підземні комунікації. Серед компонентів техногенного середовища у зоні впливу кар’єру знаходяться лише прилеглі ґрунтові технологічні дороги місцевого значення, під’їзна залізнична колія підприємства та тимчасові виробничі споруди. За роки експлуатації кар’єру негативного додаткового до існуючого впливу на житлово-цивільні та промислові об’єкти, наземні та підземні споруди, а також на соціальну організацію території (включаючи зони рекреації та культурні ландшафти) не відбулося.

На території земельної ділянки родовища не виявлені пам’ятки археології, історії чи монументального мистецтва. Розробка родовища не впливає на ефективність лісогосподарського використання території за межами відведеної під родовище земельної ділянки. Вплив на навколишнє техногенне середовище при розробці кар’єру є тимчасовим і незначним.

щодо технічної альтернативи 2

Клімат та мікроклімат: Вплив відсутній.

Повітряне середовище: Джерелами забруднення атмосферного повітря є бурові верстати, автотранспорт та гірнича техніка, приймальні бункери, дробарні вузли, стрічкові конвеєри, склад готової продукції та відвантаження готової продукції, зварювальні пости, дизель-генератор, майстерня та кузня, резервуари для зберігання ДП та заправні колонки. Викиди з  джерел не будуть створювати зони забруднення на території кар’єру та поза його межами. Перевищень величин максимальних приземних концентрацій відносно нормативних вимог (ГДК для нас. пунктів) - не передбачається.

Ґрунти та геологічне середовище:  Ґрунтово-рослинний шар майже видалений по усій площі родовища в Північній ділянці і північній частині Південної ділянки. Вплив розробки родовища на ґрунти проявляється у необхідності зняття та переміщення ґрунтового покриву з ділянок видобування корисної копалини. Використання земельної ділянки кар’єром суттєво не впливає на стан суміжних земель. Видобування кристалічних порід не пов’язане з процесами, що призводять до забруднення ґрунту на прилеглих до кар’єру ділянках. Потужність ґрунтово-рослинного шару в межах підрахунку запасів складає 0 – 1 м, у середньому – 0,5 м. При розробці родовища ґрунтово-рослинний шар складується окремо і буде використаний при наступній рекультивації.

Водне середовище: Відведення кар’єрних вод в річку Південний Буг. Для відведення та очищення дренажних та кар’єрних вод передбачено очистку. Негативного впливу на навколишнє водне середовище (підземні та поверхневі води) під час експлуатації кар’єру не передбачається.

Після експлуатації об’єкта буде проведено гірничотехнічну рекультивацію кар’єру під водойму.

Рослинний і тваринний світ. Заповідні об’єкти: Після експлуатації об’єкта буде проведено рекультивацію кар’єра: благоустрій та озеленення прилеглої території з використанням великомірного посадкового матеріалу цінних порід та захисних чагарникових лісонасаджень.

Культурна спадщина: Вплив на культурну спадщину відсутній.

Навколишнє соціальне середовище: Прямий позитивний соціальний вплив від планованої діяльності складається зі створення нових робочих місць, забезпечення населення будівельними матеріалами. Вплив планованої діяльності на зони рекреації не передбачається. Негативні впливи планованої діяльності на соціальні умови життєдіяльності та потреби місцевого населення відсутні. Погіршення умов життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я при реалізації проекту буде в межах норм.

Навколишнє техногенне середовище: Родовище експлуатується з 1938 р. У небезпечній зоні кар’єру, що утворюється під час підривних робіт, відсутні промислові чи сільськогосподарські об’єкти, споруди, важливі транспортні, енергетичні чи підземні комунікації. Серед компонентів техногенного середовища у зоні впливу кар’єру знаходяться лише прилеглі ґрунтові технологічні дороги місцевого значення, під’їзна залізнична колія підприємства та тимчасові виробничі споруди. За роки експлуатації кар’єру негативного додаткового до існуючого впливу на житлово-цивільні та промислові об’єкти, наземні та підземні споруди, а також на соціальну організацію території (включаючи зони рекреації та культурні ландшафти) не відбулося.

На території земельної ділянки родовища не виявлені пам’ятки археології, історії чи монументального мистецтва. Розробка родовища не впливає на ефективність лісогосподарського використання території за межами відведеної під родовище земельної ділянки. Вплив на навколишнє техногенне середовище при розробці кар’єру є тимчасовим і незначним.

щодо територіальної альтернативи 1

Відсутня.

щодо територіальної альтернативи 2

Відсутня.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Об’єкт планованої діяльності відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п. 3 пп. 15. Кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. Транскордонний вплив відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

  1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  2. Проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  3. Аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;
  4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пп.3 п.12;
  5. Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності є Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування)

                                          (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”