ОХОРОНА ПРАЦІ – ПЕРШ ЗА ВСЕ!

  • 655

Фото без опису

           Виробнича діяльність будь-якого підприємства залежить від умов, у яких працюють люди. Кожна помилка роботодавця, керівника середньої ланки або службовця, наявність навіть одного нещасного випадку чи професійного захворювання, зводять нанівець результат діяльності цілого колективу й усіх даного виробництва гарантувати не можливо, своєчасно розроблені або переглянуті інструкції з охорони праці є запорукою збереження життя і здоров’я працюючих.

            Ст.13 Закону України «Про охорону праці» зобов’язує роботодавця розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діятимуть у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників та території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці тощо.

            Внаслідок реформування народного господарства, переходу до нових форм господарювання з’явились нові власники, які здебільшого не мають достатньої кваліфікаційної підготовки з питань охорони праці та не знають, що конкретні вимоги до виробничого середовища, обладнання й устаткування робіт та навчання працюючих , засобів захисту тощо. Регламентуються нормативно-правовими актами, які розробляються відповідно до чинного законодавства і встановлять нормативно-технічну базу охорони праці.

            Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про охорону праці, чинних у межах конкретного підприємства. Такі інструкції розробляються на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційний та ремонтній документації підприємств – виготовлювачів обладнання, що використовується на підприємстві. Вони затверджується роботодавцем і є обовязковими для дотримання працівниками відповідних професій чи при виконанні відповідних робіт. Тобто інструкції підприємства, з одного боку, зобов’язують працівника виконувати зазначені в ній вимоги, а з іншого – унеможливлюють виникнення травмонебезпечної ситуації.

 

Тетяна Недорода

Страховий експерт з охорони праці

Гайворонського відділення ФСС

України в Кіровоградській області